Serveis
Acompanyament a l’embaràs. Una nova vida creix en i amb nosaltres [individual i/o en grup]

La gestació psicoemocional, llavor del nou ésser

L’experiència amb els nens petits i les seves famílies m’ha plantejat sovint una qüestió preocupant: de vegades, i en certa manera, estem fent tard. Cal començar a treballar com més aviat millor. Així, acompanyar des de l’inici el procés de la vida permet que la parella observi, entengui i treballi amb aspectes que tantes vegades s’escapen.

Nombroses investigacions demostren que els períodes “prenatal” i “perinatal”, l'etapa intrauterina i el procés del naixement, són moments especialment vulnerables en la vida de les persones. És el moment formatiu més tendre, més receptiu i més influenciable. D’aquí el meu interès per ajudar dins del possible les parelles que encaren l’acollida del seu fill des de molt abans del naixement.

El procés instintiu-emocional en l’embaràs i el part

El cicle de la vida que engloba la gestació, el part i la lactància, és de gran importància tant per al fill com per a la mare. En aquests primers cicles evolutius de la vida, els processos biològics, instintius i emocionals del nadó i de la mare avancen alhora.

Les experiències prenatals i perinatals queden inscrites com una forma de memòria inconscient en el sistema psico-corporal de l'embrió i del fetus. La seva influència té repercussions que es reflecteixen en les etapes de creixement i en la vida adulta. És aquesta memòria, juntament amb l’herència rebuda, la que conforma el caràcter, la manera de relacionar-nos amb el món. Habitualment, els trets que conformen la nostra personalitat són característiques personals diferenciades, ni millors ni pitjors, sinó simplement distintes per a cada persona.

És així que els processos positius però també els difícils ens marquen per sempre. Molt sovint les dificultats es resolen, es compensen, es treballen espontàniament en el curs natural del creixement. Però també trobem que molts dels símptomes orgànics i psíquics que patim, des de petites alteracions físiques fins a irritació, dificultat en lesr elacions o la visió de nosaltres mateixos, poden estar connectats amb episodis més o menys traumàtics viscuts en aquest període.

Per a la mare, estar en contacte amb la vida del seu fill i amb la seva pròpia vida és necessari per tal que l’embaràs, el part i la lactància es donin de manera natural i amb plaer. El pare viu, comparteix, dóna suport i acompanya aquest procés. Cal tenir present que no poques vegades els conflictes no resolts que tenim, prenen una dimensió més gran durant l’embaràs i el part. Aquests conflictes poden manifestar-se com a malestar físic i/o psíquic. D’aquí la conveniència de començar a treballar com abans millor en la preparació de l’arribada d’una nova vida en el si de la família.


EMBARASSATS!

Els grups d’embarassats i embarassades són un espai per compartir, orientar i acompanyar el procés de gestació psicoemocional de la nova família i de l’arribada del bebè,

perquè una nova vida apareix i remou tota la nostra vida,

perquè una nova vida creix en i amb nosaltres,

perquè quan neix un fill o una filla també neixen un pare i una mare,

perquè es desvetllen les nostres memòries prenatals, perinatals i post-natals.

» Un espai per escoltar, acollir i tenir cura de les vivències instintives, sensorials, emocionals, psíquiques i anímiques que ens emergeixen com a pares i mares durant aquesta etapa. Per preparar la rebuda del fillet des del respecte per la seva persona i per la nostra.

» Un grup per acompanyar i ser acompanyats en la nostra capacitat d’estar en contacte amb les nostres pròpies emocions. Per fomentar la capacitat d’escolta, d’empatia, d’observar, d’entendre i d’estar amb el que li passa a l’altre.

» Una oportunitat per redescobrir-nos, per prendre consciència i potser per transformar-nos a nosaltres mateixos. Una oportunitat que pot ser el primer regal que ens ofereix el nostre fill.


Ho acompanyarem des de

• La paraula, la reflexió i la visualització creativa.

• La música, el so i el sentir.

• El moviment i el cos.


Ens permetrem viure experiències senzilles i autèntiques de

Presència Escolta Calma Repòs Recolliment Interiorització Contacte Connexió  Amor Gaudi  Intimitat  Vincle  Comunicació  Reconeixement  Permís   Acolliment   Obertura   Gratitud . . .En els grups d’EMBARASSATS! no fem preparació al part ni substituïm el treball que es fa als Centres de Salut, però sí el complementem i l’enriquim perquè l’experiència com a pares i mares sigui més completa.

Si voleu participar en un grup, contacteu per conèixer les condicions i compartir les demandes i les disponibilitats.


Veure, Teràpia Craneosacral Biodinàmica

Veure,  Pediatria en l’àmbit de Biodinàmica Craneosacral i la Teràpia Prenatal, Perinatal, Postnatal

Montse Verge i Vallès   651 644 294   lilula@montseverge.cat